Home Ben Magana wins 53rd Nairobi Chess Club Championship 53rd Nairobi Chess Club Championship 2011 Poster

53rd Nairobi Chess Club Championship 2011 Poster

WhatsApp Image 2022-09-10 at 1.08.33 PM
WhatsApp Image 2022-09-10 at 3.00.35 PM