Home Tags IM Oluwafemi Balogun

Tag: IM Oluwafemi Balogun

IM Mariano Ortega & Ms Ofowino win Zone 4.2 Championship

IM Ortega & Ms Ofowino win Zone 4.2 Championship IM Mariano Ortega of Cape Verde is the winner of the 2022 Zone 4.2 Individual Chess Championship. He...